Tiešsaistes diskusiju cikls

26.09.2024.
Kā "sadzīvot" ar GDPR?!"

Prakse liecina, ka personas datu aizsardzības tiesības ir komplicētas tiesības, kur nereti tikai diskusijā ar līdzīgi domājošajiem ļauj pieņemt uz riska analīzi balstītus lēmumus, bet, ja organizācijā ir tikai viena persona, kuras uzdevums ir risināt visus jautājumus, kas skar personas datu aizsardzību, tad nereti šai personai pat nav neviens ar ko parunāt, neviens, kas "saprastu"...

 Tiešsaistes tikšanās 1.5 h (90.min)
no plkst. 10.00-11.30

Saturs:
1) A.Bobovičas ievadlekcija*;
2) diskusija.

Saskaņots Datu valsts inspekcijā  kā kvalifikācijas uzturēšanas pasākums datu aizsardzības speciālistiem

Ja nepieciešams rēķins
raksti
learning@dataprotection.lv

 *Ievadlekcijas tēma tiek izvēlēta balstoties uz aktualitātēm, kas attiecīgajā periodā būtisks vai ievērības cienīgs personas datu aizībsardzības nozarē - tas var būt kāds uzraudzības iestādes lēmums, pētījums, kas skar Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumus, Latvijas vai Eiropas savienības tiesas spriedums. Tēma tiek izziņa vidēji nedēļu pirms pasākuma.

Saturs

 Agnese Boboviča

Kopš 2010. gada sniedzot Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, iegūta neatsverama pieredze, kas palīdz apmācību programmu (uzdevumus, risināmās situācijas) padarīt interesantākas un ar lielākiem izaicinājumiem studentam. Kopš 2012.gada vadīja Datu aizsardzības speciālistu apmācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 80, kas paredzēja obligātu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā sertifikāta saņemšanai.   Iesaistījusies daudzos projektos un aktivitātes, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un drošību, lai nodrošinātu, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības ir ne tikai formalitāte, bet jebkura organizācija saskatītu pievienoto vērtību prasību izpildē. Piemēram, 2019.gada oktobrī līdzdarbojas Datu valsts inspekcijas rīkotajos semināros "Ceļvedis personas datu apstrāde mazajiem un vidējiem uzņēmējiem".Agnese ir starptrautiskās informācijas privātuma profesionāļu asociācijas biedre (IAPP) un ir CIPP/E sertifikāta turētāja kopš 2015.gada. Agnese regulāri papildina savas zināšanas dažādos kvalifikācijas uzturēšanas un paaugstināšanas pasākumos, tajā skaitā, lai arī viņa ir ieguvusi jurista kvalifikāciju, pēdējos gados pievērsusies arī kiberdrošības jautājumiem, piemēram, apgūstot HarvardX kursu "Cybersecurity: Managing risk in the information age", kā arī ir CERT.LV kiberdrošības ekspertu darba grupas  (DEG) dalībniece.

Patrick Jones - Course author