Kā "sadzīvot"
 ar GDPR!?

Prakse liecina, ka personas datu aizsardzības tiesības ir komplicētas tiesības, kur nereti tikai diskusijā ar līdzīgi domājošajiem ļauj pieņemt uz riska analīzi balstītus lēmumus, bet, ja organizācijā ir tikai viena persona, kuras uzdevums ir risināt visus jautājumus, kas skar personas datu aizsardzību, tad nereti šai personai pat nav neviens ar ko parunāt, neviens, kas "saprastu"...
Kad,  Formāts:

Tiešsaites diskusija

17.03. 2021.
plkst. 16.00

Kam:

Ar priekšzināšanām, Datu aizsardzības speciālistiem, juristiem, IT, projektu vadītājiem

Ilgums:

2
 akadēmiskās stundas (1.5h jeb 90.min)

Tēma

 Pārskats par "Google Workspace" novērtējumu par ietekmi uz personas datu aizsardzību (NIDA).
 NIDA sagatavošana - aspekti, kuriem pievērst uzmanību. !
Saskaņots Datu valsts inspekcijā, atbilstoši 06.10.2020. MK noteikumiem
"Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas noteikumi"42.punktam.

 

Lai pieteiktos raksti uz learning@dataprotection.lv, norādot rekvizītus rēķinu saņemšanai vai caur Paypal spiežot "reģistrēties"
Iepazīsti pasniedzēju

Agnese Boboviča

Kopš 2010. gada sniedzot Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, iegūta neatsverama pieredze, kas palīdz vadītos seminārus padarīt interesantākus . Kopš 2012.gada vadīja Datu aizsardzības speciālistu apmācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 80, kas paredzēja obligātu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā sertifikāta saņemšanai.   Iesaistījusies daudzos projektos un aktivitātes, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un drošību, tajā skaitā likumdošanas procesā un Tieslietu ministrijas izveidotajā VDAR konsultatīvajā padomē, lai nodrošinātu, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības ir ne tikai formalitāte, bet jebkura organizācija saskatītu pievienoto vērtību prasību izpildē. 2019.gada oktobrī līdzdarbojas Datu valsts inspekcijas rīkotajos semināros "Ceļvedis personas datu apstrādē mazajiem un vidējiem uzņēmējiem"
Patrick Jones - Course author