KĀ "sADZĪVOT" aR GDPR!?
Tēma:  2023.gada pirmā pusgada aktualitātes, tajā skaitā, jaunais mehānisms datu nosūtīšanai uz ASV.

  • 20.07.2023. no plkst.10.-11.30, tiešsaistē, ilgums: 1.5 h
  • Saskaņots ar DVI kā DAS kvalifikācijas uzturēšanas pasākums
  • Lai pieteiktos, raksti [email protected], norādot rekvizītus vai spied "reģistrēties"
Write your awesome label here.
Prakse liecina, ka personas datu aizsardzības tiesības ir komplicētas tiesības, kur nereti tikai diskusijā ar līdzīgi domājošajiem ir iespējams pieņemt uz riska analīzi balstītus lēmumus, bet, ja organizācijā ir tikai viena persona, kuras uzdevums ir risināt visus jautājumus, kas skar personas datu aizsardzību, tad nereti šai personai pat nav neviens ar ko parunāt, neviens, kas "saprastu"... Pasākums satur lektores A. Bobovičas ievadlekciju par attiecīgajā periodā aktuālajiem personas datu aizsardzības jautājumiem un dalībnieku diskusiju.

Nenokavē datu aizsardzības aktuālitātes. Tiekamies ik mēnesi...


Iepazīsti pasniedzēju
Kopš 2010. gada sniedzot Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, iegūta neatsverama pieredze, kas palīdz vadītos seminārus padarīt interesantākus . Kopš 2012.gada vadīja Datu aizsardzības speciālistu apmācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 80, kas paredzēja obligātu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā sertifikāta saņemšanai.   Iesaistījusies daudzos projektos un aktivitātes, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un drošību, tajā skaitā likumdošanas procesā un Tieslietu ministrijas izveidotajā VDAR konsultatīvajā padomē, lai nodrošinātu, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības ir ne tikai formalitāte, bet jebkura organizācija saskatītu pievienoto vērtību prasību izpildē. 2019.gada oktobrī līdzdarbojas Datu valsts inspekcijas rīkotajos semināros "Ceļvedis personas datu apstrādē mazajiem un vidējiem uzņēmējiem"
Agnese Boboviča