DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU pirmseksāmena konsultācija

 Agnese Boboviča

 Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, CIPP/E . Kopš 2012. gada vada datu aizsardzības speciālistu apmācību kursus un palīdz topošajiem datu aizsardzības speciālistiem sagatavoties Datu valsts inspekcijas eksāmenam.

 29.06.2021. 
no plkst.
14.00 - 16.00
tiešsaistē


02.07.2021. Datu valsts inspekcija ir izziņojusi Datu aizsardzības speciālistu eksāmenu. Tā kā daudzi apmācības ir veikuši pirms ilgāka laika, bet Datu aizsardzības nozare tomēr ir dinamiska nozare, tad, lai pārrunātu būtiskākās aktualitātes, būtiskākos tiesas spriedumus,vēl neskaidros jautājumus, izziņojam "pirmseksāmena konsultāciju". 
 Piesakies tiešsaistē via Paypal
vai
raksti uz learning@dataprotection.lv, norādot rekvizītus rēķina saņemšanai.