Informācija par kursu

Datu aizsardzība šodienas acīm 

Neskatoties uz to, ka Vispārīgā datu aizsardzības regulas teksts nav mainījies kopš tās pieņemšanas brīža, izpratne par to, kā Datu regulas normas piepildīt ar saturu ir būtiski mainījusies, gan dēļ tā, ka uzraudzības iestādes ir izdevušas lēmumus par soda piemērošanu (Latvijā jau divi lēmumi, kur sakotnējais sods pārsniedz milj. eur), gan dēļ tiesu prakses. Jaunumu un aktualitāšu apjoms ir milzīgs, kur pat jomas speciālistiem ir grūti pagūt pilnvērtīgi sekot līdzi visām jaunākajām niansēm un redzējumiem. Tīrā statististika - Eiropas savienības tiesā 2022. gadā iesniegti vismaz 25 ar datu aizsardzību saistīti pieteikumi un praktiski katru mēnesi ir kāds notikums, kas liek ieraudzīt jaunu šķautni, nodrošinot atbilstību VDAR prasībām. Šobrīd, ļoti bieži tās pašas privātuma politikas, kas tika izstrādātas 2018.gada 25.maijā ir tālu no pilnvērtīga un atbilstošo dokumenta, nemaz nerunājot par to, ka 2022.gada 27.decembrī beidzas pārrejas periods jaunu standartklauzulu noslēgšanai, kur šo prasību  izpildei ir ievērojama ietekme uz datu subjekta tiesību nodrošināšanu. 
Formāts

Klātienē

Norise

02.,03. un 04.oktobrī, 2023 
no plkst. 9.30-14.30

Kur

Klātienē Elizabetes iela 21, Rīgā 
Viesnīca Monika

Cena

420 EUR, 
(PVN netiek piemērots)

Iekļauts

 - kafijas pauzes, 
 - aktīvas diskusijas (tas gan vairāk atkarīgs no Jums;) )
- 6 mēnešu piekļuve www.learning.dataprotection.lv platformā Datu regulas pantu skaidrojumiem, izpratnes veicināšanai;
-sertifikāts par kursa noklausīšanos (22,5 ak. h).

Šis kurss būs tieši Tev paredzēts, ja:

01

 Tev  ik pa laikam sanāk saskarties ar datu aizsardzības jautājumiem, piemēram, izskatot līgumus ar sadarbības partneriem vai saņem datu subjekta informācijas pieprasījumus
02

vēlies atkārtot vēsturiskās zināšanas par datu aizsardzību, uzzināt pie kādām atziņām ir nonākušas tiesas un uzraudzības iestādes vai arī esi tas, kurš "kādreiz ir  lasījis VDAR.."
03

                              Vēlies specializēties datu aizsardzībā un nezini ar ko sākt  (piemēram, plāno kļūt par datu aizsardzības speciālistu), vadi projektu, kur saskaries ar datu aizsardzības jautājumiem un jebkuram citam. Vai esi ļoti dziļi datu aizsardzībā....

Kursā apskatīsim

01

  • Regulas terminu skaidrojumi un tvērums, nozares aktualitātes;
  • Izaicinājumi nosakot Datu regulas lomas;
02

  • Labas prakses principi datu aizsardzībā, tajā skaitā, veicamie izvērtējumi, lai nodrošinātu atbilstību(privātums pēc noklusējuma un dizaina, Novērtējums par ietekmi)
  • Datu subjekta tiesību realizācijas mehānismi, to robežas. Kā sagatavoties Datu subjekta pieprasījumam?
03

  • Personas datu aizsardzības pārkāpums, veicamie pasākumi pārkāpuma pārvaldībai;
  • Datu nodošana aspekti ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm
  • Uzraudzības iestāžu pilnvaras, tiesību realizācijas mehānismi 

NB!

#Skaņots Datu valsts inspekcijā kā DAS kvalifikācijas uzturēšanas pasākums!!!

Lai pieteiktu dalību, 
aizpildi formu 
vai raksti uz [email protected],
ziņā norādot:kursu, dalībnieku un  rekvizītus rēķina sagatavošanai!

Vārds
Uzvārds
epasta adrese
Tava ziņa, lai pieteiktos kursiem.Lūdzu norādīt kursu uz kuru pieteikties un rekvīzītus kam izraktīt rēķinu. Ja kādi jautājumi - varat izmantot arī šo formu. 
Thank you!
Iepazīsti pasniedzēju

Agnese Boboviča

Kopš 2010. gada sniedzot Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, iegūta neatsverama pieredze, kas palīdz apmācību programmu (uzdevumus, risināmās situācijas) padarīt interesantākas un ar lielākiem izaicinājumiem studentam. Kopš 2012.gada vadīja Datu aizsardzības speciālistu apmācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 80, kas paredzēja obligātu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā sertifikāta saņemšanai.  
Iesaistījusies daudzos projektos un aktivitātes, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un drošību, lai nodrošinātu, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības ir ne tikai formalitāte, bet jebkura organizācija saskatītu pievienoto vērtību prasību izpildē. Piemēram, 2019.gada oktobrī līdzdarbojas Datu valsts inspekcijas rīkotajos semināros "Ceļvedis personas datu apstrāde mazajiem un vidējiem uzņēmējiem".
Agnese ir starptrautiskās informācijas privātuma profesionāļu asociācijas biedre (IAPP) un ir CIPP/E sertifikāta turētāja kopš 2015.gada. Agnese regulāri papildina savas zināšanas dažādos kvalifikācijas uzturēšanas un paaugstināšanas pasākumos, tajā skaitā, lai arī viņa ir ieguvusi jurista kvalifikāciju, pēdējos gados pievērsusies arī kiberdrošības jautājumiem, piemēram, apgūstot HarvardX kursu "Cybersecurity: Managing risk in the information age", kā arī ir CERT.LV kiberdrošības ekspertu darba grupas  (DEG) dalībniece.
Patrick Jones - Course author